skip to Main Content
J.V.S. BHASKAR

J.V.S. BHASKAR

Founder & CEO

Mr.Nagesh Karri

Mr.Nagesh Karri

National President 

Mr. Dnc Teja

Mr. Dnc Teja

Additional CEO

Miss.T.Yasaswini

Miss.T.Yasaswini

Deputy M.D.

MR. Mahesh Raju

MR. Mahesh Raju

Executive Director

Miss. MOUNIKA

Miss. MOUNIKA

President

Miss. GOWTHAMI

Miss. GOWTHAMI

Vice President

Miss. K.Tejaswini

Miss. K.Tejaswini

Secretary

Miss. SWETHA

Miss. SWETHA

Joint Secretary

Miss. DEEPIKA

Miss. DEEPIKA

Dean

Mr. MAHESH

Mr. MAHESH

Professional Service Director

Back To Top